KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMİ-30.11.2017

Daire Başkanlığımız tarafından 04/12/2017 tarihinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemine geçileceği duyurulmuş olup Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 30/11/2017 tarihli duyurusu ile 04/12/2017 tarihinde sisteme geçecek kurumların geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelendiği ve geçiş tarihinin daha sonra duyurulacağı bildirilmiştir.

Ödemeler KBS Harcama Yönetim Sistemi üzerinden devam edecek olup tüm harcama birimlerine duyrulur.

Maliye Bakanlığı Duyurusu