KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MALİYE BAKANLIĞI YILSONU GENELGESİ-13.12.2017

2017 Mali yılı sonuna yaklaşmamız nedeni ile harcama ve bütçe işlemlerinin zamanında tamamlanması amacıyla;

  1. '01 Personel Giderleri' ve '02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri' ekonomik kodundan 2018 yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır.
  2. Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgelerinin en geç 25.12.2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiç bir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ve açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme alınmayacaktır.
  3. Muhasebe birimleri personeli ile idarelerin mali hizmetler birimi personeli, gerçekleştirme görevlileri ve maaş mutemetleri söz konusu iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla 23-24.12.2017 tarihlerinde de görev yerlerinde bulunacaklardır. Bu konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacaktır.
2017 Mali yılı sonuna yaklaşmamız nedeni ile harcama ve bütçe işlemlerinin zamanında tamamlanması 

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12/12/2017 tarihli ve 8 sıra numaralı genelgesi gereği tüm harcama birimlerince aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.


a)  '01 Personel Giderleri' ve '02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri' ekonomik kodundan 2018 yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır.

b)  Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgelerinin en geç 25.12.2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiç bir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ve açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme alınmayacaktır.

c)  Muhasebe birimleri personeli ile idarelerin mali hizmetler birimi personeli, gerçekleştirme görevlileri ve maaş mutemetleri söz konusu iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla 23-24.12.2017 tarihlerinde de görev yerlerinde bulunacaklardır. Bu konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacaktır.

YILSONU GENELGESİ