Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 BİRİMİN GÖREVLERİ1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4) Malî istatistikleri hazırlamak.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı